JungYulKim.com Lefelo la Superfan

...Bala Pale, Eba le Bolo ya Lehlwa...

Didirišwa Di Utswetšwe Feb 1st 2023

Mascot ya Semmušo ya JungYulKim.com e sa tšwa go utollwa. Leina la Mascot ke 'TP-Speedline'. Ke mang yo a tsebago gore ke diphihlelo dife tše di kgahlišago tšeo Mascot ye e ka bago le tšona. Ganyenyane-ganyenyane le legato ka morago ga legato, re thoma go ithuta ka setšweletšwa se sa makhura a silindara. Ka ge Canada e e-na le pampiri ya makhura kudu go feta kae le kae lefaseng, mascot ye e tloga e le mogale wa Canada. Go na le dipotšišo tše dintši, gomme batho ba ka rata go tseba ka TP-Speedline. Dula o lebeletše JungYulKim.com go hwetša karabo ya dipotšišo tše bjalo ka: ‘Ke di-ply tše kae tšeo?’. le 'Naa e swanetše go fegwa ka godimo ga seatla goba ka fase ga seatla?'. Mafelelong re ka swanelwa ke go kgopela ditsebi go tšwa go Tirelo ya Dipampiri tša Ntlwana ya boithomelo(TPS) go rarolla dipelaelo tše tša kgale, gore ka moka re kgone go holega go tšwa go taetšo mabapi le melawana ya maemo ya Dipampiri tša Ntlwana ya boithomelo.

...Bala Pale, Eba le Bolo ya Lehlwa...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate