Parth Superfan JungYulKim.com

...Darllenwch y Stori, Ymunwch â'r Pelen Eira...

Cafodd Offer eu Dwyn 1 Chwefror 2023

Mae masgot Swyddogol JungYulKim.com wedi'i ddadorchuddio'n ddiweddar. Enw'r masgot yw 'TP-Speedline'. Pwy a wyr pa anturiaethau diddorol a allai fod gan y Mascot hwn. Fesul ychydig a haen ar ôl haen, dim ond dechrau dysgu am y cynnyrch mwydion silindrog hwn yr ydym. Gan mai Canada sydd â'r mwyaf o bapur mwydion o unrhyw le yn y byd, mae'r masgot hwn yn wir arwr Canada. Mae yna lawer o gwestiynau, a hoffai pobl wybod am TP-Speedline. Gwyliwch JungYulKim.com i ddarganfod yr ateb i gwestiynau fel: 'Faint ply yw hwnna?' ac 'A ddylai gael ei hongian dros law neu o dan-law?'. Efallai yn y pen draw y bydd angen i ni ofyn i arbenigwyr o’r Gwasanaeth Papurau Toiledau (TPS) ddatrys y pryderon hirsefydlog hyn, fel y gall pob un ohonom elwa ar gyfarwyddyd ynghylch rheoliadau safonol Papurau Toiledau.

...Darllenwch y Stori, Ymunwch â'r Pelen Eira...

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate