JungYulKim.com Comedia Diálogo

Menú de sitio nisqaman kutiy

JungYulKim.com musuq Mascota Uraypi riqsichisqa kachkan! (urayman puriy)

'Izquierda y Paña' Comedia Diálogo

Chay p’unchayqa kinsa chunka hukniyoq enero killapin iskay waranqa iskay chunka kinsayoq watapi, iskay valorniyoq Detectivekuna Servicio de Papelización Higiénico nisqamanta, mana allin condicionkunawan maqanakuyta ruwananku, chhaynapi atipaq, atipaq kanankupaq. Kaymi willakuy imaynatas Dotcom Kim hinaspa sargento Peartree huk entero herramienta-conjuntota qispichirqaku Malevolence and Compassion Skilled Trades Bureaupa peligroso embraguesninmanta. Tukuy imapas qallarirqa TPSBmanta huk emergencia llamkay yaykumuptin 2:30 PM Hora Estándar Oriental nisqapi:

¡bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (teléfono) .

¡BbbBBBRrrrrriiiiiNNNGgg nisqa! (teléfono) .

¡BBBRrrrrriiiiiNNNG! (teléfono) .

KIM ¡ Atisqayman hina usqhaylla telefonota kutichirqani, qan kasqaykita rikuspay!

TPSB Llamachkani huk asunto máxima urgencia nisqapi. Necesitayki Oficina de Comercios Cubidos nisqapa oficinanman rispayki chaylla huk negociantepa herramienta-conjuntonta hapinaykita.

KIM ¿Imapaqtaq kay herramienta-conjuntota hapisaq? ¿Peligropichu herramienta-set nisqa?!

TPSB D..k..ssshhhhhh...(liñaqa ch'inmi rin)

KIM NOOOoooo! ¿Segurochu herramientakuna?! Icha chay herramientakuna INSEGURO kankuchu!!??

...sssssshhssss...(tono de marcación) .

KIM KUTICHIY MEEEEeeee!!!!....

(hawka)

KIM (ch’inlla, uyanta waqay rollo) .

Sarge Uyarirqanim TUKUY RUNA! Chay waqyakuyqa karqan parlantepi, LETS ROLL.

KIM Herramientakunaqa... herramientakunam chinkananpaq utaq mana allin churasqa kananpaq peligropi kachkan. Yuyaykuni iskayninku chayta yachasqaykumanta kunan...

Sarge NO KIM! ¡Manan chaytaqa saqesunmanchu!

...makinkuta kuska churaspa chawpi consolapi, iskayninku interruptorta tikranku sirenakunata churanankupaq...

Q’illayman pedalwan, qhilli-2 División nisqapi estacionmanta lluqsinku, hinaspa chaylla hunt’asqa GRIDLOCK nisqaman haykunku.

KIM Kunanqa hora exactamente 14:42 PM kasqanraykum huk pisi correo electrónicota señor MURDOCKman apachichkani.

Sarge Arí, ichaqa, ¿imaraykutaq apellidonta qapariwanki?

KIM ¿ Segurochu kanki qaparisqaymanta?

Sarge Arí, willayta atiyman imaraykuchus letrakuna 'ALL CAPS' nisqapi kachkan.

KIM Wow, thak kay, manan necesariochu ‘all-caps’ nisqa simikunata qapariwanayki.

Chay qhepaman kinsa horatan mana allintachu purirqanku. MCSTB nisqaman chayaptinkuqa, oficinakuna wisq’asqaña kasqa. Paykunaqa 3:00 PM pachatam wichqanku. Mana munaspa paykunaq especial Poderes de Papel Higiénico nisqawan llamk’ayta, chaymi iskayninku decidirqanku paqarin p’unchaw kutimunankupaq.

Sarge Kunanqa MCSTB nisqapim kachkaniku.

KIM Arí, chayqa chiqapmi, hinaspapas wichqasqa hinam rikurin.

Sarge Manam munanichu kay pachapi Poderes de Papel Higiénico extra especialninchikta servichikunanchikta.

KIM Kutisunchik sapakama wasinchikman, chaymanta kutisun kay asuntomanta Hot Pursuit nisqaman paqarin paqarin, ancha chaniyuq kasqanrayku.

Kay ishkay Detectives mashikuna wasiman kutin, tutamantamantami yapamanta tantanakunku dirty-2 División llankay wasipi

Yapamanta crucero nisqapi, ñawinkupi qhawarinakunku, makinkuta hap’inakuspa sirenakunata yapamanta t’ikranku, HUK QHEPA KUTI. Chay herramienta-conjuntota waqaychanqanku ima consecuenciakunaña kaqtinpas.

Sarge ¡ CHAY HERRAMIENTATA ALLINCHASQANCHIS IMA CONSECUENCIASPAS!

KIM I AGGRREEEEEEE

Iskay usqhaylla llaqta chimpapi, sirenakuna waqaq, waqrakuna waqaq. MCSTB nisqaman chayanku.

Sarge Aswan allinta sientekusaq yachaspayqa manaña chay herramientakuna chinkananpaq otaq mana allin churasqa kananpaq peligropi kashasqanmanta.

KIM ¡Ama llakikuychu! ¡Chay yanapakuykunata tarisun hinaspa chay yanapakuykunata waqaychasun! Ancha allinmi ñuqayku, TPS Oficialkuna hina, tukuy imamanta, tukuy imamantapas khuyapayakuyta qawachinaykupaq.

Sarge ¿Imatapunitaq niyta munanki?

KIM Chay herramientakuna, chay wakcha herramientakuna ancha mancharisqa, ancha mancharisqa kunanpacha.

Sarge ¿Herramientakuna? Herramientakunaqa manan sentimientoyoqchu kanku.

KIM ¡ PAS RUWANKU! ¡Paykunaqa kanmi sentimientokuna!

Sarge (ch'inlla) .

KIM Sargeta rikunki, ñuqaqa sinchi religioso runam kani. Canadá suyupi Kamachiyqa derechokunatan qon, chaymi ancha askha derechokunata.

Sarge (ch'inlla) .

KIM Canadá suyupiqa kanmi Ley especialniyku, chaymi sutichasqa Carta de Derechos y Libertades. Kay chanin suyupi Ciudadanokunaman derechos específicos nisqakunata qun ichaqa, ¿imataq uywakunamanta? ¿Ima nisunmantaq uywakunamanta? ¿Manachu uywakuna derechokunata anchata chaskinanku Sarge?

Sarge Arí, chiqapmi paykunaqa...

KIM Hinaspa, ¿imataq sachakunamanta? Llaqta huch’uy kamachiykunata ruwan, chaywantaq runakuna sach’akunata kuchuyta hark’an. Kikiymantaqa chay derechokunapim iñini.

Sarge Seguro...

KIM ¿ Manachu rikunki Sarge nisqayta? Uywakunaqa derechoyuqmi, Yurakunapas derechoyuqmi ichaqa, ¿imataq kanman In-animate objects nisqapa derechonmanta? ¿Manachu In-animate nisqakunaqa sapa huk kaqkunapa derechonkunayuq kananku?

Sarge piensani qawasqayta ima nisqaykita...

KIM Arí! ¡Exactamente Sarge! Chay herramientakunaqa, cheqaqpiqa, llapanmi yurakunaq, uywakunaq otaq runakunaq derechonkunayoq kananku. Carta nisqa tukuy imatan kaqllata amachanan, manataqmi decidinanchu imakuna derechoyoq kananta, mana derechoyoq kanantapas.

Sarge ...hinaqa, ima nisqaykiqa, manam imananpaschu pichus chay herramientakunayuq...

KIM Exactamente, mana imapaschu, imaraykuchus manam pipas chiqaptaqa herramientakunapa dueñon kayta atinmanchu. Kikin herramientakunan waqaychashanchis. Kunanqa, TPSB mañakuchkarqa ‘hap’inaykupaq’ chay herramientakunata ichaqa, aswan allinta munani ‘liberador’ nisqa simita llamk’achiyta. Chay wakcha huch’uy mancharisqa herramientakuna, chinkankuman otaq mana allin churasqa kankuman ima ratopipas. Manan, manan dueñowan rimanachu permisota chaskinaykipaq. Kikin herramientakunan, chaykunatan heroico hina qespichishanchis.

Sarge Nisqaykiwanmi acuerdopi kani.

KIM Hamuq pachapiqa, iñini sociedadninchikqa In-animate nisqa objetokunapa derechonkunatam chaskinqa ASWAN chaniyuq kananpaq, ichapas ñuqanchikmanta aswan chaniyuqraq kananpaq. ‘Hamuq Carta’ nisqapiqa yachanin kunan p’unchay ruwasqanchis, kay destino p’unchaypi, qhepaman qhawariypi allinpaq qhawarisqa kananta.

Sarge ¿Imataq?

KIM Maldito elo Sarge!

Sarge Murdock derechoyuqmi Carta de Derechos y Libertades nisqaman hina, específicamente 8 kaq rakipi: "Llapa runam derechoyuq kanku mana yuyayniyuq maskaymanta utaq hapiymanta waqaychasqa kanankupaq".

KIM Oh suuuuure... Ichaqa, ¿imataq chay herramientakunapa derechonmanta? Chay mancharisqa huch’uy herramientakuna, pikunachus mana yachankuchu sichus huk p’unchay utilizanqakuchu huk aychakunata tallaypi, cheqaq ruwaypipas. ¿Imatan chay herramientakuna chaymanta yuyaykunkuman?!

Sarge ...uuuhhhhh...

KIM Y! Hinaspa, ¿imataq kanman Derechos de Carta nisqaymanta?! ¿Manachu derechoyoq kani religioso creenciaykunaman? Hinaspa ima religionpipas creenaypaq, ima religionña kaqtinpas?

Sarge Manam segurochu kani imaman chayachkanki ichaqa, ama hina kaspa hinalla ruway.

KIM ¿ QANMANTACHU ALLINCHAYNIN?

Sarge (mana segurochu imayna kutichinanta) .

KIM ¡ÑOQA IDOLOTA!... ¡Chaypi! Nirqanim, tukupaypiqa nirqanim. Ñuqaqa Idolata yupaychaq sinchi sunquyuqmi kani. Mana kawsaq kaqkunapa divinidadninpim iñini hinaspam yupaychani.

Sarge Oh... kunanqa entiendeni. Kikin Servicio de Papel Higiénico nisqapa kamachikuyninman hinaqa, allin religionniykimantam felicitanay hinaspa acomodanay. Bravo.

KIM Exactamente, hinaspa sichus ‘Carta versus Carta’ nisqaman rinay kanqa chay herramientakunaman religioso deberniyta takyanaypaq chayqa, RUWAQMI.

Sarge Mana kaywan tupaq, ¿imaynatataq web kitiyki hamuchkan?

KIM Oh, mana yachanichu, qunqarurqanim cuentapa contraseñanta, chaymi mana pagayta atiymanchu chay huk dolar sapa killa qullqita. Chiqamanta mana ancha importantechu ñuqapaq huk dominio dot com hina, kikiypa sutiywanpas, chaymanta mayqinchus ñuqa kikiy registrarqani, mana ñuqapaq importantechu. Niyta munani... manan almayoq hinachu nitaq derechoyoq hinachu nitaq imapas. Manataqmi yupaychasqay idolokuna hinachu aychapi imapas.

Sarge Arí. Mana imamanta llakikunachu.

KIM Exactamente. Chaymantapas, ¿ima idiotataq valorniyoq qolqeta paganman imaynaña kaqtinpas hukpa sutinwan huk dominio sutita rantinanpaq? 198 euros nisqa mana aychayuq imapaqpas achka qullqim.

Sarge ¿Imaynatataq yachanki hamuq pacha rantikuy chaninmanta?

KIM MANAM TIEMPO CHAPA KUNAN, ¡RIYCHU CHAY HERRAMIENTAS ALLINCHASQA!

Chay herramientakunata hap’ispa secretariota engañanku señor Murdockman chayachishani nispa.

Sarge Allinmi secretariota engañarqayku chay herramientakunata señor Murdockman chayachisqayku nispa.

KIM Kunanqa huk correo electrónicota señor MURDOCKman apachisaq imaynan exactamente 9:06 AM.

Sarge Manam sutinta qaparinaykichu, kayllapim sayachkani.

KIM Pampachaykuway, dedoymi llave de gorras-bloqueo nisqapi llimp’iykusqa. Gee whiz, suyachkani chayllaraq apachisqay correo electrónico mana prueba concretachu kanman mana kasukuymanta huk estatuto Ley de Remedios Civiles nisqawan tupachisqa. Niyta munani $2501.60 aswan $1000 kasqanmanta.

Sarge Ama llakikuychu, qallariqkunallam Fiscal Generalwan 1000 dolarmanta aswan qullqita chuyanchanku. Niyta munani, manaña 2021 watachu, chayta atipay...

Hinaspa... escena tukukuy.

ESTATUTA mana kasukuyqa aswan millaymi IDOLATOR runaq yuyayninpi.

Qhaway: Kayta qillqasqanmanta pacha, kay Web kiti rantiyqa aswanta contrato mana hunt'ayman atribuible kanman mayqinchus 2023 Actorpa Huelga kaqninmanta ruwasqa karqa. Chay pachaqa achka Actorkunam Agencias de Talento nisqawan contratonkuta mana kasukurqakuchu. Sichus Agencia de Talentos huk web-dominioyuq karqan chaymanta registrarqan hinaspa huk Actorpa sutinpi llamk'achirqan, chaymanta chay Actorpa sutinpi, chaymanta chay Actorpa permisonwan... Kaypi chay ruwasqayku kachkan. Ancha tupaqmi rikchakun, hinaspa mana iñiy atina irónico hina, UNIONNIN imapas ruwasqanman hina, chaymi mana allinchu karqan INTERESAYNINkunapaq. Wow, exactamente huk chikupa sindicatonpa ruwasqanman hina. Ima runa kasqanmanta adivinanaykipaq kallpanchakuy.

Kunanqa JungYulKim.compa Mascota Oficialninta riqsichispa!

Chay Mascota sutichasqa ‘TP-speedline’.

JungYulKim.compa Mascota Oficialnin, TP-speedline

Menú de sitio nisqaman kutiy

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate