JungYulKim.com Comedy Djalogu

Ritorn għall-Menu tas-Sit

Il-Mascot il-ġdid ta' JungYulKim.com qed jiġi żvelat hawn taħt! (iskrollja 'l isfel)

Djalogu tal-Kummiedja 'Xellug u Lemin'

Id-data hija l-Ewwel Tletin ta’ Jannar fis-Sena Elfejn u Tlieta Għoxrin, żewġ Ditektifs kuraġġużi tas-Servizz tat-Toilet Papering iridu jiġġieldu kontra kundizzjonijiet ħżiena sabiex isiru trijonfanti u rebbieħa. Din hija l-istorja ta’ kif Dotcom Kim u s-Surġent Peartree salvaw sett sħiħ ta’ għodda mill-klaċċijiet perikolużi tal-Uffiċċju tas-Snajja’ Snajja’ tal-Malevolence u l-Kompassjoni. Kollox beda meta daħlet sejħa ta’ emerġenza mit-TPSB fis-2:30 PM Ħin Standard tal-Lvant:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (telefon)

bbbBBBRrrrrriiiiNNNGgg! (telefon)

BBBRrrrrriiiiNNNG! (telefon)

KIM Weġibt it-telefon malajr kemm stajt meta rajt li kont int!

TPSB Qed insejjaħ għal kwistjoni ta' urġenza massima. Għandi bżonn li tmur fl-uffiċċju tal-Uffiċċju tas-Snajja' tas-Snajja' u taqbad għodda ta' negozjant immedjatament.

KIM Hu x'inhu għalih se naħtaf dan is-sett ta' għodda? Is-sett tal-għodda jinsab fil-periklu?!

TPSB D..k..ssshhhhhh...(il-linja tmur kwieta)

KIM NOOOOooo! L-għodod huma sikuri?! JEW l-għodod mhumiex SIGURI!!??

...sssssshhssss...(ton tat-telefon)

TWEĠIBA KIM MEEEEeeee!!!!....

(kwiet)

KIM (skiet, demgħa tinżel minn ħaddejh)

Sarge smajt KOLLOX BNIED! Is-sejħa kienet fuq speakerphone, LETS ROLL.

KIM L-għodod huma... l-għodod jinsabu fil-periklu li jintilfu jew jitpoġġew ħażin. Naħseb li t-tnejn nafu li issa...

Surge LE KIM! Aħna sempliċiment ma nistgħux inħallu dan iseħħ!

...jqiegħdu idejhom flimkien fuq il-console taċ-ċentru, it-tnejn jaqilbu l-iswiċċ biex iqabbdu s-sireni...

Bil-pedala mal-metall, jitqaxxru mill-istazzjon fid-Diviżjoni maħmuġ-2, u immedjatament jidħlu GRIDLOCK komplut.

KIM Issa li l-ħin huwa eżatt is-2:42 PM qed nibgħat email qasira lis-Sur MURDOCK.

Sarġ Iva, imma għaliex qed tgħajjat ​​kunjomu miegħi?

KIM Żgur li qed ngħajjat?

Sarġ Iva, nista' ngħid għax l-ittri huma b''KOLLHA MAJSUR'.

KIM Ara naqra, ikkalma, m'hemmx għalfejn tgħajjat ​​il-kliem 'all-caps' miegħi.

Huma qattgħu t-tliet sigħat ta’ wara jitkaxkru f’gridlock. Meta waslu fl-MCSTB, l-uffiċċji kienu diġà magħluqa. Jagħlqu fit-3:00 PM. Ma ridux jużaw il-Poteri speċjali tagħhom ta’ Toilet Papering li għandhom, it-tnejn iddeċidew li jirritornaw l-għada filgħodu.

Sarge Aħna qegħdin l-MCSTB issa.

KIM Iva, dak hu veru, u jidher li huwa magħluq.

Sarge ma nixtieqx li nużaw il-Poteri speċjali żejda tagħna ta' Toilet Papering f'dan il-ħin.

KIM Ejja nerġgħu lura lejn djarna rispettivi u mbagħad nerġgħu lura għal Hot Pursuit ta' din il-ħarġa għada filgħodu, peress li hija ta' importanza estrema.

Iż-żewġ Ditektifs jirritornaw id-dar u jerġgħu jiltaqgħu kmieni filgħodu f'dirty-2 Division

Għal darb'oħra fil-cruiser, iħarsu lil xulxin fl-għajnejn, jaqbdu l-idejn u jaqilbu s-sireni mill-ġdid, GĦALL-AĦĦAR DARBA. Huma ser isalvaw dak is-sett ta 'għodda irrispettivament mill-konsegwenzi.

Sarge GĦANDNA NIFFORJA DAK GĦODDA JIKKONĊERNAW IL-KONSEGWENZI!

KIM I AGGRREEEEEE

Iż-żewġ veloċità madwar il-belt, sireni blaing, ħorn ħonqu. Jaslu fl-MCSTB.

Sarġ inħossni ħafna aħjar meta nkun naf li l-għodda m'għadhomx fil-periklu li jintilfu jew li ma jkunux f'posthom.

KIM Tinkwetax! Aħna SE nsibu dawk l-għodda u SE Nsalvaw dawk l-għodda! Huwa imperattiv li aħna, bħala Uffiċjali TPS, nuru empatija għall-affarijiet kollha u għar-raġunijiet kollha.

Sarge Xi trid tfisser eżatt?

KIM Dawk l-għodod, dawk l-għodod foqra għandhom ikunu tant jibżgħu, tant imbeżżgħin bħalissa.

Sarge L-għodda? Għodda m'għandhomx sentimenti.

KIM JAGĦMLU! Huma għandhom sentimenti!

Surge (kwiet)

KIM Tara Sarge, jien persuna reliġjuża ħafna. Il-Liġi Kanadiża tagħti drittijiet, għalhekk ħafna drittijiet.

Surge (skiet)

KIM Fil-Kanada għandna l-Liġi speċjali tagħna msejħa l-Karta tad-Drittijiet u l-Libertajiet. Jagħti drittijiet speċifiċi liċ-Ċittadini f'dan il-pajjiż ġust imma, xi ngħidu għall-annimali? Xi ngħidu dwar l-annimali? L-annimali m'għandhomx jieħdu drittijiet ukoll Sarge?

Surge Iva, ovvjament għandhom...

KIM U xi ngħidu għas-siġar? Il-Belt tagħmel bylaws li jwaqqfu lin-nies milli jaqtgħu s-siġar. Personalment nemmen f’dawk id-drittijiet.

Surge Sure...

KIM Ma tarax x'qed ngħid Sarge? L-annimali għandhom drittijiet, Pjanti għandhom drittijiet imma, xi ngħidu dwar id-drittijiet ta 'oġġetti In-animate? Oġġetti In-animate m'għandhomx ikollhom l-istess drittijiet li għandha kull ħaġa oħra li teżisti?

Surge naħseb li nara x'qed tgħid...

KIM Iva! Eżattament Sarge! Dawk l-għodod, fir-realtà, għandu jkollhom l-istess drittijiet ta’ pjanti, annimali, jew saħansitra nies. Il-Karta Għandha Tħares kollox indaqs, u mhux tiddeċiedi x'għandu u x'm'għandux ikollu drittijiet.

Surge ...mela, dak li qed tgħid hu li ma jimpurtax min għandu l-għodda...

KIM Eżattament, ma jimpurtax, għax ħadd ma jista 'verament ikun is-sid tal-għodda. Huma l-għodda nfushom li qed insalvaw. Issa, it-TPSB kien qed jitlob minna biex 'naħtfu' l-għodda iżda, nippreferi nuża t-terminu 'li jillibera'. Dawk l-għodod foqra ftit jibżgħu, jistgħu jintilfu jew mhux f'posthom fi assolutament kwalunkwe ħin. Le, m'hemmx għalfejn tikkuntattja lis-sid biex tikseb il-permess. Huma l-għodda nfushom li qed insalvaw b'mod erojku.

Sarge naqbel mad-dikjarazzjoni tiegħek.

KIM Fil-futur, nemmen li s-soċjetà tagħna eventwalment se taċċetta d-drittijiet ta 'oġġetti In-animate bħala li huma KIF siewja, u forsi saħansitra AKTAR siewja milli aħna. Fil-'Karta tal-Futur' naf li l-azzjonijiet tagħna llum, f'dan il-jum fatali, se jitqiesu b'ħarsa lura bħala korretti.

Surge Xiex?

KIM Darn it Sarge!

Sarge Murdock għandu drittijiet taħt il-Karta tad-Drittijiet u l-Libertajiet, speċifikament it-Taqsima 8: "Kulħadd għandu d-dritt li jkun sigur kontra tfittxija jew qbid mhux raġonevoli."

KIM Oh suuuuure... Imma xi ngħidu għad-drittijiet ta' dawk l-għodda? Dawk l-għodod żgħar jibżgħu, li lanqas biss jafu jekk xi darba se jintużaw fit-tinqix u l-manifattura attwali ta 'oġġetti fiżiċi oħra. X'jaħsbu dawk l-għodda dwar dan?!

Surge ...uuuhhhhh...

KIM U! U, xi ngħidu għad-Drittijiet tal-Karta tiegħi?! M'għandix id-dritt għat-twemmin reliġjuż TIEGĦI? U li nemmen fi kwalunkwe reliġjon li rrid, tkun xi tkun?

Sarge m'inix ċert għalxiex qed tasal imma, jekk jogħġbok kompli.

KIM GĦANDI GĦANDEK GĦANDEK GĦANDEK?

Surge (mhux ċert kif se twieġeb)

KIM Jien IDOLATRU!... Hemm! Għidtha, fl-aħħar għidtha. Jiena Idolatru iebes. Nemmen fid-divinità tal-oġġetti inanimati u nqimahom.

Surge Oh... issa nifhem. Skont il-politiki tat-Toilet Papering Service stess, jien mitlub kemm nifraħlek kif ukoll nakkomoda għar-reliġjon eċċellenti tiegħek. Bravo.

KIM Eżattament, u jekk ikolli mmur 'Charter versus Charter' biex insostni d-dmir reliġjuż tiegħi lejn dawk l-għodda, Nagħmel dan.

Sarge Mhux relatat ma' dan, kif sejra l-websajt tiegħek?

KIM Oh, ma nafx, insejt il-password tal-kont, għalhekk ma nistax inħallas il-ħlas ta' dollaru fix-xahar. Tassew mhux importanti ħafna għalija bħala domain dot com, anke b'ismi, u li jien stess irreġistrajt, mhuwiex importanti għalija. Jiġifieri... mhux qisu għandu ruħ jew drittijiet jew xejn. Lanqas oġġett fiżiku bħall-idoli li nqima.

Surge Yeah. Xejn għalfejn tinkwieta.

KIM Eżattament. Barra minn hekk, liema idjota tħallas flus prezzjużi biex tixtri isem ta 'dominju b'isem xi ħadd ieħor fuqu xorta waħda? 198 ewro huma ħafna flus għal oġġett mhux fiżiku.

Sarge Kif tkun taf il-prezz tal-bejgħ futur?

KIM L-EBDA ĦIN GĦAL DAK ISSA, EJJA MHUX INSELVAW DAWK L-GĦODOD!

Jieħdu l-għodda u jqarrqu lis-segretarju billi jgħidu li qed iwassluhom lis-Sur Murdock.

Sarge Ħaġa tajba li nqarrqu lis-segretarju billi għedna li konna nwasslu l-għodda lis-Sur Murdock.

KIM Issa se nibgħat email lis-Sur MURDOCK peress li huma eżattament id-9:06 AM.

Sarge M'għandekx għalfejn tgħajjat ​​ismu, jien qiegħed hawn.

KIM Jiddispjaċini, subgħajli niżel fuq iċ-ċavetta caps-lock. Gee whiz, nittama li l-email li għadni kemm bgħatt mhix evidenza konkreta li m’obdiex statut fir-rigward tal-Att dwar ir-Rimedji Ċivili. Jiġifieri $2501.60 huwa aktar minn $1000.

Sarge Tinkwetax, rookies biss jikklerjaw flus li jaqbżu $1000 mal-Avukat Ġenerali. Jiġifieri, m'għadux l-2021, qabbadha...

U... tmiem ix-xena.

LI MA JOBBIEX STATWA hija l-agħar ħaġa f’moħħ IDOLATUR.

Nota: Minn mindu ktibt dan, ġie determinat li l-bejgħ ta' dan il-Websajt x'aktarx jista' jiġi attribwit għall-ksur tal-kuntratt li seħħ bħala konsegwenza tal-Actor's Strike tal-2023. Dak iż-żmien, ħafna Atturi kisru l-kuntratti tagħhom mal-Aġenziji tat-Talent tagħhom. Kieku l-Aġenzija tat-Talent kellha web-domain u rreġistrawh u operat f'isem Attur, u f'isem dak l-Attur, u bil-permess ta' dak l-Attur... Hawn għandna r-riżultat. Jidher xieraq ħafna, u oerhört ironiku li l-UNJONI TIEGĦU tidher li ħadet azzjoni li kienet ta’ ħsara għall-INTERESSI TIEGĦU. Ara naqra, eżattament bħal dak li għamlet l-għaqda ta’ raġel ieħor. Ipprova raden liema raġel.

Issa Niżvela l-Mascot Uffiċjali ta' JungYulKim.com!

Il-Mascot jissejjaħ 'TP-speedline'

Il-Mascot Uffiċjali ta' JungYulKim.com, TP-speedline

Ritorn għall-Menu tas-Sit

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate