JungYulKim.com Komedi Dyalòg

Retounen nan meni sit la

Nouvo Mascot JungYulKim.com a devwale anba a! (desann)

Dyalòg komedyen 'Goch ak dwa'

Dat la se trant premye janvye nan ane de mil venntwa, de brav Detektif nan sèvis papye twalèt la dwe fè batay kont kondisyon negatif yo nan lòd yo vin triyonfan ak viktorye. Sa a se istwa ki jan Dotcom Kim ak Sèjan Peartree te sove tout yon seri zouti nan anbreyaj danjre Biwo komès malveyan ak konpasyon. Tout bagay te kòmanse lè yon apèl ijans te soti nan TPSB a 2:30 PM Eastern Standard Time:

bBBBRrrrrriiiinnNNNG! (telefòn)

bbbBBBRrrrrriiiiNNNGgg! (telefòn)

BBBRrrrrriiiiNNNG! (telefòn)

KIM mwen te reponn telefòn lan rapid ke mwen te kapab lè mwen wè se ou!

TPSB M ap rele sou yon kesyon de maksimòm ijans. Mwen bezwen ou ale nan biwo Skilled Trades Bureau la epi sezi yon seri zouti komèsan imedyatman.

KIM Kèlkeswa sa pou m ap sezi zouti sa a? Èske mete zouti a an danje?!

TPSB D..k..ssshhhhhh...(liy la ale trankil)

KIM NOOOOooo! Èske zouti yo an sekirite?! OSWA zouti yo ENSEKITE!!??

...sssssshhssss...(ton telefòn)

KIM REPONN MEEEEeeee!!!!....

(trankil)

KIM (an silans, yon dlo desann sou yon souflèt li)

Sarge mwen tande TOUT BAGAY MAN! Apèl la te nan speakerphone, LETS ROLL.

KIM Zouti yo se... zouti yo an danje pou yo pèdi oswa yo mal plase. Mwen panse ke nou tou de konnen sa kounye a...

Sarge NON KIM! Nou tou senpleman pa ka pèmèt sa rive!

... mete men yo ansanm sou konsole santral la, yo tou de baskile switch la pou mete sirèn yo sou...

Avèk pedal la nan metal la, yo kale soti nan stationhouse nan sal-2 Divizyon, epi imedyatman antre nan GRIDLOCK konplè.

KIM Kounye a ke lè a se egzakteman 2:42 PM map voye yon ti imel bay Mesye MURDOCK.

Sarge wi, men poukisa wap rele non li sou mwen?

KIM Ou sèten m ap rele?

Sarge Wi, mwen ka di paske lèt yo an 'TOUT MAJISKIL'.

KIM Wow, kalme, pa bezwen rele mo 'tout majiskil' sou mwen.

Yo te pase twa zèd tan kap vini yo rale nan blokaj. Lè yo rive nan MCSTB a, biwo yo te deja fèmen. Yo fèmen a 3:00 PM. Pa vle sèvi ak pouvwa espesyal papye twalèt yo ke yo genyen, de yo deside retounen nan demen maten.

Sarge Nou nan MCSTB kounye a.

KIM Wi, se vre, e li sanble fèmen.

Sèj mwen pa vle nou sèvi ak pouvwa espesyal pou papye twalèt nou an nan moman sa a.

KIM Ann retounen lakay nou epi retounen nan Hot Pursuit de pwoblèm sa a demen maten, paske li gen anpil enpòtans.

De Detektif yo retounen lakay yo epi yo reyini byen bonè nan maten nan sal-2 Divizyon

Ankò nan kwazyè a, yo gade youn ak lòt nan je yo, yo agraf men yo epi baskile sirèn yo ankò, POU YON DÈNYE FWA. Yo pral sove zouti sa a pa gen pwoblèm konsekans yo.

Sarge NOU DWE SOVE SET OUTILS SA KELAN KONSEKANS YO!

KIM MWEN AGGREEEEEE

De vitès la atravè vil la, sirèn k ap sonnen, klakson sonnen. Yo rive nan MCSTB a.

Sarge mwen pral santi yo pi byen lè mwen konnen ke zouti yo pa an danje ankò pou yo pèdi oswa yo mal plase.

KIM pa enkyete w! N ap jwenn zouti sa yo epi N ap sove zouti sa yo! Li enpòtan pou nou, kòm Ofisye TPS, montre senpati pou tout bagay ak pou tout rezon.

Sarge Kisa ou vle di egzakteman?

KIM Zouti sa yo, zouti pòv sa yo dwe tèlman pè, tèlman pè kounye a.

Sarge zouti yo? Zouti pa gen santiman.

KIM YO FÈ! Yo gen santiman!

Sèjan (trankil)

KIM Ou wè Sarge, mwen se yon moun trè relijye. Lwa Kanadyen an bay dwa, kidonk anpil dwa.

Sèjan (silans)

KIM Nan Kanada nou gen Lwa espesyal nou an ki rele Charter of Rights and Freedoms. Li bay Sitwayen dwa espesifik nan peyi sa a jis, men, e bèt yo? E bèt yo? Eske bèt pa ta dwe jwenn dwa tou Sarge?

Sèr Wi, nan kou yo ta dwe...

KIM Ak pye bwa yo? Vil la fè règleman entèn ki anpeche moun koupe pye bwa yo. Pèsonèlman, mwen kwè nan dwa sa yo.

Sèr wi ...

KIM Ou pa we sa map di a Sarge? Bèt yo gen dwa, Plant yo gen dwa men, ki sa ki sou dwa yo nan objè In-anime? Èske yo pa ta dwe objè nan-anime gen menm dwa ke tout lòt bagay ki egziste yo genyen?

Sarge mwen panse mwen wè sa w ap di...

KIM Wi! Egzakteman Sarge! Zouti sa yo, an reyalite, ta dwe gen tout dwa plant, bèt, oswa menm moun. Konstitisyon an ta dwe Pwoteje tout bagay egalman, epi li pa dwe deside kisa ki ta dwe ak sa ki pa ta dwe gen dwa.

Sèr ...donk, sa w ap di a se, li pa enpòtan kiyès ki posede zouti yo...

KIM Egzakteman, li pa gen pwoblèm, paske pèsonn pa ka vrèman pwopriyetè zouti yo. Li se zouti yo tèt yo ke nou ap sove. Kounye a, TPSB t ap mande pou nou 'sezi' zouti yo men, mwen ta prefere itilize tèm 'liberasyon'. Moun sa yo ki pòv zouti pè, yo ka vin pèdi oswa mal plase nan absoliman nenpòt ki lè. Non, pa bezwen kontakte pwopriyetè a pou jwenn pèmisyon. Se zouti yo tèt yo ke n ap ewoyikman sove.

Sarge mwen dakò ak deklarasyon ou a.

KIM Nan tan kap vini an, mwen kwè ke sosyete nou an pral evantyèlman aksepte dwa yo nan objè In-animate kòm yo te gen anpil valè, e petèt menm plis valè pase nou yo. Nan 'Future Charter' mwen konnen aksyon nou jodi a, nan jou fatal sa a, yo pral konsidere kòm kòrèk.

Sarge kisa?

KIM Darn it Sarge!

Sarge Murdock gen dwa dapre Charter Dwa ak Libète, espesyalman Seksyon 8: "Tout moun gen dwa pou yo an sekirite kont fouy oswa sezi ki pa rezonab."

KIM Oh suuuuure... Men, e dwa zouti sa yo? Moun sa yo ki pè zouti ti kras, ki pa menm konnen si yo pral yon sèl jou a dwe itilize nan skultur la ak fabrikasyon aktyèl lòt objè fizik. Kisa zouti sa yo ta panse sou sa?!

Sèr ...uuuhhhhh...

KIM AK! Epi, e sou Dwa Konstitisyon mwen an?! Èske mwen pa gen dwa ak kwayans relijye MWEN? Ak kwè nan kèlkeswa relijyon ke mwen vle, kèlkeswa sa li ye?

Sarge mwen pa fin sèten sa w ap jwenn nan men, tanpri kontinye.

KIM ESKE MWEN OBLIJE LI POU OU?

Sarge (pa sèten kijan pou reponn)

KIM MWEN IDOLAT!... La! Mwen te di li, finalman mwen te di li. Mwen se yon idolater hardcore. Mwen kwè nan divinite objè inanime e mwen adore yo.

Sarge Oh... kounya mwen konprann. Dapre pwòp règleman Sèvis Papye twalèt la, mwen oblije tou de felisite ak akomode ou pou relijyon eksepsyonèl ou. Bravo.

KIM Egzakteman, epi si mwen oblije ale 'Charter kont Charter' pou kenbe devwa relijye mwen anvè zouti sa yo, M'AP FÈ LI.

Sarge Pa gen rapò ak sa a, ki jan sit entènèt ou a ap vini ansanm?

KIM Oh, mwen pa konnen, mwen bliye modpas nan kont la, kidonk mwen pa ka peye frè a yon dola pa mwa. Vrèman, li pa trè enpòtan pou mwen kòm yon domèn dot com, menm ak pwòp non mwen, e ke mwen menm mwen anrejistre, pa enpòtan pou mwen. Mwen vle di... se pa tankou li gen yon nanm oswa dwa oswa anyen. Se pa menm yon objè fizik tankou zidòl mwen adore yo.

Sèr wi. Pa gen anyen pou enkyete sou.

KIM Egzakteman. Anplis, ki moun sòt ta peye lajan ki gen anpil valè pou achte yon non domèn ak non yon lòt moun sou li de tout fason? 198 ero se yon anpil lajan pou yon objè ki pa fizik.

Sarge Ki jan ou fè konnen pri lavant nan lavni?

KIM PA GEN TAN POU SA KOUNYE A, ANN AL SOVE OUTIL SA YO!

Yo pran zouti yo epi twonpe sekretè a lè yo di ke y ap livre yo bay Mesye Murdock.

Sarge Bon bagay nou twonpe sekretè a lè nou di nou t ap livre zouti yo bay mesye Murdock.

KIM kounye a mwen pral voye yon imèl bay Mesye MURDOCK kòm li se egzakteman 9:06 AM.

Sarge Ou pa bezwen rele non li, mwen kanpe la.

KIM Padon, dwèt mwen te glise sou kle majiskil la. Wiz, mwen espere imèl mwen sot voye a se pa prèv konkrè pou dezobeyi yon lwa an relasyon ak Lwa sou Rekou Sivil la. Mwen vle di $2501.60 se plis pase $1000.

Sèr Pa enkyete w, se sèlman rookies ki klè lajan ki depase $1000 ak Pwokirè Jeneral la. Mwen vle di, se pa 2021 ankò, pase sou li...

Epi... fen sèn.

DEZOBEYE YON ESTATI se bagay ki pi mal nan lespri yon IDOLAT.

Remak: Depi lè w te ekri sa a, yo te detèmine ke vant sitwèb sa a gen plis chans dwe atribiye a vyolasyon kontra yo ki te fèt kòm konsekans grèv aktè 2023 la. Nan epòk sa a, anpil Aktè te vyole kontra yo ak Ajans Talent yo. Si Ajans Talent te posede yon web-domain e li te anrejistre li epi li te opere li sou non yon Aktè, ak nan non aktè sa a, ak pèmisyon Aktè sa a... Men nou gen rezilta a. Li sanble trè apwopriye, ak ekstrèmman ironik ke INYON LI sanble te pran aksyon ki te danjere nan ENTERÈ LI. Wow, egzakteman jan sendika yon lòt nèg te fè. Eseye devine ki nèg.

Kounye a devwale Maskot ofisyèl JungYulKim.com a!

Mascot la rele 'TP-speedline'

Maskot ofisyèl JungYulKim.com a, TP-speedline

Retounen nan meni sit la

Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate